Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 03 2015

niespelnionemarzenie
14:45
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viamef666 mef666

October 28 2014

niespelnionemarzenie
10:40
Reposted fromstopme stopme viana-zakrecie na-zakrecie

September 04 2014

niespelnionemarzenie
20:30
7119 4519

August 26 2014

20:14
niespelnionemarzenie
20:06
7110 114c
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg viaLampartele Lampartele
niespelnionemarzenie
20:04
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn viaLampartele Lampartele

August 04 2014

niespelnionemarzenie
18:46
Reposted frommefir mefir viana-zakrecie na-zakrecie
niespelnionemarzenie
18:46
Reposted fromkusi kusi viana-zakrecie na-zakrecie

July 16 2014

niespelnionemarzenie
17:44
Reposted fromdreamerr88 dreamerr88 viana-zakrecie na-zakrecie

June 12 2014

20:43
Reposted fromweheartit weheartit viatoskafkee toskafkee

April 05 2014

14:37
0912 c4b6
Reposted fromamatore amatore vialfiatko lfiatko

March 30 2014

niespelnionemarzenie
15:03
Reposted fromkarmelowelatte karmelowelatte

March 19 2014

niespelnionemarzenie
20:46
3769 288e
Reposted fromscorpix scorpix viasavor savor

February 24 2014

niespelnionemarzenie
21:16
7400 df1e
Reposted fromte-quiero te-quiero

February 23 2014

22:01
niespelnionemarzenie
22:01

February 01 2014

niespelnionemarzenie
14:58
nie jestem idealna, przeważnie jak coś sobie planuje to mi nie wychodzi, nie potrafię rozmawiać z ludźmi których nie znam dostatecznie dobrze, wszystkim się przejmuje, nigdy nie mam pieniędzy, nie potrafię szybko myśleć, jestem uparta jak osioł i uwielbiam jak ktoś mnie do czegoś przekonuje, uwielbiam słodycze, nienawidzę monotonii, kocham herbatę, moje pokłady łez wyczerpały się już dawno... 
— ciąg dalszy nastąpi

January 25 2014

niespelnionemarzenie
21:43
jest mi tak kurewsko źle.

i tylko tu mogę to napisać. żeby nie martwić nikogo, na kim mi zależy i komu zależy na mnie.

tak mi kurewsko źle dziś wieczór. 

dziękuję za uwagę.
Reposted fromjane-doe jane-doe

January 19 2014

niespelnionemarzenie
21:12
Jestem takim typem człowieka: muszę zakładać najgorsze,
żebym umiała wytworzyć w sobie system obronny,
dzięki któremu później łatwiej zniosę, gdyby się to urzeczywistniło.
— Glattauer Daniel - "N@pisz do mnie"
Reposted fromnivea nivea viaweruskowa weruskowa
niespelnionemarzenie
18:55
Pierdolę się starać dla kogoś, kto w te starania ma wyjebane.
— dość mam, słyszysz?
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl